Båtklubbar redo att ta över driften

2021-12-13
Sedan i somras har Karlshamns kommuns båtklubbar varit engagerade i frågan om hur de kommunala båtplatserna skall drivas i framtiden

Nu samlar sig Svaneviks Bryggförening, Stärnö vindhamns båtklubb, Karlshamns segelsällskap, Sjöscouterna, Matviks bryggförening och Sydkustens sportdykarklubb för att värna den fortsatta driften av bryggor, fritidshamnar och uppställningsplatser i kommunen.

Det är teknik- och fritidsnämnden som startat arbetet med att se över denna fråga.

Om kommunen vill ändra driftsform vill dessa föreningar själva ta över driften. Föreningarna understryker att de är oroliga över det faktum att den framtida driftformen utreds.

Genom sitt engagemang hoppas föreningarna utveckla båtturismen och servicen i hamnområden i samverkan med kommunen.

 

Karlshamns båtklubbar redo ta över driften