Välkommen till Blekinge Båtförbund

Välkommen till vår hemsida. som är under uppdatering.

Blekinge Båtförbund är en ideell organisation som verkar för att främja båtlivet och värna om en levande skärgård.
Det är ett rådgivande kontaktorgan och remissinstans för myndigheter och organisationer.
Genom arbete för ökad säkerhet till sjöss, ökad kunskap och förståelse för en god miljö stimulerar och utvecklar vi klubbarnas båtliv

Från Svenska Båtunionen

Visa fler händelser

Nytt från förbundet

Nytt från Svenska Båtunionen

Visa alla nyheter