BBF:s Sjösportläger

BBF:s Sjösportläger

Varje sommar arrangerar Blekinge Båtförbund ett sjösportläger se hit; https://www.facebook.com/sjosportlager

https://www.facebook.com/sjosportlager