Avlysning av del av Ronnebyån

2024-05-09
I samband med Sillarodden, Ronneby, har lLänsstyrelsen beslutat om begränsningar i rätten att nyttja vattenområde i Ronnebyån, från åmynningen till Söderbro, lördagen den 15 juni 2024 klockan 13.30-16.00 under tiden arrangemanget pågår.
Förbud att utnyttja vattenområdet gäller för all sjötrafik som inte är delaktig i arrangemanget. Fartyg som anges i 2 kap. 7 § sjötrafikförordningen är undantagna från förbudet.