Maktskifte i Blekinge Båtförbund

2023-01-31
Per Myrbeck vår ordförande har i år valt att lämna över
ordförandeposten till Bengt Fröberg.
Per som under många år har varit verksam i BBF på olika poster och
som ordförande de senaste 5 åren fortsätter med
det viktiga ungdomsarbetet tillsammans med Hans Knutsson
förbundets kassör.
Bengt som också är välbekant både bland båtfolk i Blekinge och i
Svenska Båtunionen där Bengt ingår i Miljökommittén.
Bengt valdes enhälligt vid förbundets årsmöte den 23 november.
Med övrig besättning som är ”Gamla i Gården” navigerar BBF
vidare mot ny mål.